1/1

Reikibehandeling

€44,00

per sessie (60 min)

Bij directe boeking van 3 sessies: €122,00

Omschrijving:​

Reiki behoort tot de alternatieve geneeswijzen. Er wordt gewerkt met de handen, waarbij het lichaam, met een veronderstelde vorm van levensenergie, wordt behandeld. (zie volledige omschrijving onderaan)

1/1

Reikibehandeling met kristallen

€55,00

per sessie (60 min)

Bij directe boeking van 3 sessies: €155,00

Omschrijving:​

Reiki behoort tot de alternatieve geneeswijzen. Er wordt gewerkt met de handen, waarbij het lichaam, met een veronderstelde vorm van levensenergie, wordt behandeld. (zie volledige omschrijving onderaan)

Volledige omschrijving:​

Reiki behoort tot de alternatieve geneeswijzen. Er wordt gewerkt met de handen, waarbij het lichaam, met een veronderstelde vorm van levensenergie, wordt behandeld. 

De term bestaat uit twee Japanse karakters: rei (geest of zeil) en ki (engerie of levenskracht). Een andere, populaire Westerse vertaling van reiki is "universele levensenergie" of "het leven", "de wereld". Het lichaam, de geest en de ziel worden bij ziekte of genezing als één geheel gezien. 

 

 

Oorsprong

 

De Grondlegger van Reiki is de Japanner Mikao Usui. Hij noemde het "Usui Reiki Ryoho". (Ryoho is Japans voor 'Therapie'. Mikao Usui ontwikkelde dit systeem oorspronkelijk als een weg naar geluk, harmonie en spirituele ontwikkeling. 

Hoe werkt reiki?

Bij een reikibehandeling wordt er gesteld dat de reikibeoefenaar als intermediair optreedt, voor het doorgeven van universele levensenergie aan de ontvanger. Volgens de beoefenaars vindt deze energie zelf haar weg door het lichaam en de geest van de ontvanger. De doorgegeven energie zou een voedende en harmoniserende werking hebben op energiebanen en chakra's. Dit kan door directe handoplegging als op afstand. Deze manier van doorgeven van energie zou een positieve invloed uitoefenen op disharmonie in ieder deel van het menselijk wezen. Het zou een alomvattende harmoniserende uitwerking hebben op alles waaraan energie ten grondslag ligt, zowel mensen, dieren, planten, objecten als situaties. 

 

Reiki wordt toegepast voor klachten op fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel niveau, en eveneens ter versterking van gezondheid en welbevinden. De behandeling, ofwel handoplegging, wordt niet door alle aanhangers gezien als een geneeswijze, maar ook wel als een deugddoende ervaring zonder direct een behandeleffect op een eventuele ziekte of aandoening. 

 

Energie

De Energie waarmee men in de Reikimethode zegt te werken is volgens beoefenaars overal aanwezig en zou het fundament van de wereld zijn. Zij geloven dat energie zich op verschillende niveaus manifesteert en als zodanig in alle voorwerpen en wezens vormt. Naar hun zeggen kunnen energiestromen in het lichaam geblokkeerd raken door bijvoorbeeld nog niet verwerkte negatieve ervaringen uit het verleden, met lichamelijke en geestelijke problemen als gevolg, en zijn zij in staat om deze blokkades door handoplegging op te heffen.

Reiki wordt gezien als kosmische en niet als persoonlijke energie; beoefenaars zouden deze energie slechts doorheen. 

Vormen van reiki

In de loop der tijd zijn er diverse Rieki-stromingen ontstaan:

 1. Usui Reiki - Hier wordt het traditionele onderwijs mee bedoeld dat naar de Westen is gekomen. Strikt genomen niet direct Usiu's Oorspronkelijke onderwijs, maar een sterk veranderde vorm

 2. Usui Reiki Ryoho - Door Westerrlingen opgrichte stroming met als doel om zo dicht mogelijk bij het oorspronkelijke Japanse Reiki-onderwijs te komen en te blijven. Deze stroming verschilt nog lichtjes van wat bekendstaat als Usui Reiki

 3. Usio Teate - Werkt nauwelijks met symbolen maar met kotodama's, het richt zich meer op de oorspronkelijke reikimethode

 4. Essential Reiki

 5. Angel Reiki

 6. Lightarian Reiki

 7. Seichem

 8. Tera-mai - Door channelling ontdekt door de Amerikaanse Kathleen Ann Milner

 9. Keltische Reiki - Keltische variant van Reiki

 10. Tummo Reiki - Mengeling van Reiki met Thibetaanse Tummo

 11. Jikiden Reiki

 12. Shambhala Reiki Geïntroduceerd door hari Das Melchizedek

 13. Angels Energy Reiki Geïntroduceerd door Esperanza Tovar Moratalla